Algemeen:

NOAV kent de onderstaande organisatie structuur. Het doel van het weer geven van de organisatie structuur is het wegwijs maken omtrent de algemene gang van zaken binnen handbalvereniging NOAV en welke taken er binnen het bestuur onderkent worden en onder wie welke verantwoordelijkheden vallen. Via het algemene mail adres van NOAV kunt u altijd vragen stellen. Via de webmaster worden deze door geleidt naar de juiste persoon binnen de vereniging.

Bezetting en werkwijze commissies actief binnen NOAV.

NOAV kent een viertal commissies te weten:

  • Beheer/Kantine commissie
  • Tec/Wec commissies
  • Jeugdcommissie
  • PR/sponsor commissie

De taken van de commissies zijn dat onder hun vallende verantwoordelijkheden worden uitgevoerd en er duidelijke en eenduidige communicatie over deze zaken plaats vindt binnen de vereniging. Daarnaast zijn de commissies verantwoordelijk voor het maken van een begroting en het functioneel houden van hun organisatie.