• Organisatie

  Algemeen:

   

  Noav kent de onderstaande organisatie structuur.

  Het doel van het weer geven van de  organisatie structuur is het wegwijs maken omtrent de algemene gang van zaken binnen de handbalvereniging Noav en welke taken er onderkent worden en onder wie welke verantwoordelijkheden vallen.

   

  Bezetting en werkwijze commissies actief binnen Noav:

  Noav kent een vijftal commissies te weten:

   

  * Tec/Wec commissie

  * Beheer/Kantine commissie

  * Jeugdcommissie

  * Pr/Sponsor commissie

  * Beheer sociale media kanalen en sportlink club commissie

   

  De taken van de commissies zijn dat onder hun vallende verantwoordelijkheden worden uitgevoerd en er duidelijke en eenduidige communicatie over deze zaken plaats vindt binnen de vereniging.

  Daarnaast zijn de commissies verantwoordelijk voor het maken van een begroting en het functioneel houden van hun organisatie.