Wedstrijdbulletin zaterdag 26 januari

In Nieuws by Roger Jennen

Welkom bezoekers, supporters en sponsors

Vanavond alweer de 8e thuis wedstrijd van het lopendeseizoen. Een seizoen dat tot en met de winterstop veel mooiewedstrijden leit zien bij zowel onze jeugd wedstrijden alssenioren wedstrijden. Nu in het tweede deel van de competitiegaat het er om spannen want vraag is altijd of de geleverdeprestaties vol gehouden worden in het tweede deel en er du seen mogelijk kampioenschap in het verschiet ligt. Het is nu nog te vroeg om al een duidelijk beeld te hebben maar sommige zaken lijken zich positief aft e tekenen. Belangrijkste aspect blijft het plezier in het handbalspel. Zonder plezier is het volhouden van een goed prestatie nivomoeilijk. Voor trainers en coaches een periode van oppassenalert zijn. Met carnival op komst een extra uitdaging.

Het zal u mogelijk opgevallen zijn dat ook in de Reinoudhalveel nieuwe zaken gebeuren. Zo zijn onze teams veelal in het nieuw gestoken, hebben we een goed gevuld wedstrijdboekjemet steeds vaker actuele varierende info en veel nieuwesponsor borden. De sponsorborden maken onderdeel uit van enkele nieuwe sponsoren die onze trouwe sponsoren kwamenversterken. NOAV kent veel trouwe sponsoren die al veleJaren hun niet aflatende steun geven. Velen zijn al meer dan20 jaar sponsor en staan ook bijna altijd klaar om te helpen. Wij zijn daar trots op om zulke relaties te hebben.

Met het aanbreken van de tweede seizoen helft start ook het nadenken over de team indeling voor het komende seizoen en de naderende lente competitie. De laatste Jaren zien we de lente competitie  korter wordt en minder teams zichinschrijven. Ook zien we dat veel teams zich al vroeg op de nieuwe competie gaan voorbereiden door in de komendenieuwe samenstelling te gaan trainen. Dat is een keuze en afweging die elke vereniging moet maken. Ook wij zijn daardruk doende mee om een juiste keuze te maken. We denkenna hoe het maximale voor een speler/speelster behaald kanworden naast plezier en teamgeest. Natuurlijk volgen we gedurende het hele seizoen al onze spelers/speelsters en overleggen we met hun trainers/coaches wat te doen. Eengroot karwei dat zorgvuldig en persoonsgericht plaats vindt en waar de orienterende gesprekken over starten. We verwachtendat we aan het einde van de competitive duidelijkheid hebbenwat wij als NOAV gaan doen en hoe we komende seizoen, 2019/2020 gestalte gaan geven. We houden u op de hoogte, ook via onze website.

Kijkende naar onze senioren 1 teams dan staat daar nog eeneindsprint te wachten om de competitive aft e sluiten zoalsmen zelf verwacht of wenst. De teams spleen bij vlagen zeermooi sprankelend handbal maar verliezen op cruciale puntenwedstrijden. Dat maakt het moeilijk om te laten zien waarmen feitelijk behoort te staan. Vanavond nieuwe kansen ditom te draaien. Met uw steun en aanmoedigingen zal dat zekerlukken.

Voor nu wensen we u veel plezier en veel sportieve spannendewedstrijden startende met onze jeugd wedstrijden gedurendede ochtenden en middagen met als afsluiting op de zaterdagde senioren 1 wesdtrijden. Op de zondagen staan vaak in de ochtend en vroege middag nog  de afsluitende wedstrijden van veelal Dames a, Dames senioren 2 of Heren A op het programma. 

Veel plezier bij onze wedstrijden namens Bestuuren leden HV NOAV.