Voorwoord wedstrijdbulletin zaterdag 16 november

In Nieuws by Roger Jennen

Vrienden van NOAV

Welkom bij alweer een mooie handbalavond….

De competitie is inmiddels een aantal speelronden aan de gang en NOAV doet op vrijwel alle fronten uitstekend mee in de betreffende klasse. Dat wil niet zeggen dat we alles winnen maar het niveau is goed genoeg om overal waardig tegenstand te kunnen bieden. Soms zit het mee en soms zit het tegen maar dat is nu eenmaal de charme van sport.

Wedstrijden worden goed bezocht over de hele linie. Dat zegt in ieder geval veel over de aantrekkelijkheid van het geboden spel en de trouw van ons publiek.

Veel tegenstanders en scheidsrechters kijken hun ogen uit als zij bij NOAV de goed gevulde tribune zien en horen.

Dat laatste is tevens een opmerkelijk punt!!

We krijgen regelmatig positieve opmerkingen over het geluid in onze hal. De Reinoudhal galmt nauwelijks, dankzij de goede akoestische middelen in de wanden en dat heeft tot gevolg dat het in de hal redelijk rustig is en er nauwelijks bijgeluiden ontstaan.

Een ietwat nadelig effect is dat aanmoedigingen vanaf de tribune, onder in de zaal zeer goed te verstaan zijn.

We krijgen daarover wel eens kritische opmerkingen vanuit tegenstanders en met name van scheidsrechters. Zij zijn immers gewend aan de rumoerige situatie in andere sporthallen waar alle woorden en kreten samenvallen in een onverstaanbare brij van geluid.

Aan ons als NOAV ligt er dan ook de taak om dit uit te leggen aan scheidsrechters, tegenstanders en eventueel het NHV.

Ons publiek is begaan met de club en aanmoedigingen zijn uitsluitend bedoeld als aanmoediging. Opmerkingen in het heetst van de strijd horen bij de sport en zijn nooit echt op de persoon gericht.

Wij van NOAV staan dus voor onze leden en óók voor ons publiek!!

Blijf genieten van deze mooie sport en onze sportieve vereniging, blijf ons aanmoedigen en ondersteunen. Maak kabaal, laat u horen, houdt het netjes maar…..dat deed u al 😉

Geniet van deze avond…

Namens HV NOAV

Peter Feijen

Voorzitter