Voorwoord wedstrijdbulletin zaterdag 14 december 2019

In Nieuws by Roger Jennen

Welkom bezoekers, supporters en sponsors

Vanavond de laatste wedstrijd van de eerste competitiehelft. Na vanavond hebben alle teams kennis gemaakt met alle tegenstanders en kan men theoretisch gezien merken waar men staat. Natuurlijk is dit een aanname want er kan nog van alles gebeuren, maar inzicht geeft het zeker Met het keren van de competitie breekt tevens het einde van het jaar aan en meestal een mooie tijd voor een korte terugblik.

2019 was voor HV NOAV een goed jaar. Niet alleen sportief maar ook financieel. Vele sponsoren en extra inzetten van teams en sponsoren maakten dat we een kentering konden maken in onze situatie die noodzaakte tot actie. Zoals bekend is het volledig omschakelen naar altijd trainen in de hal door opheffen van ons eigen buiten terrein een dure ommezwaai. Gelukkig konden we met steun van jullie en sponsoren en hulp vanuit gemeente, deze ommezwaai maken en voor de toekomst borgen. Daar lag de uitdaging die in 2019 omgedraaid moest worden.

Als vereniging ging het NOAV goed en groeide de vereniging in leden aantal in een landelijk dalende ledenaantal bij veel verenigingen. Dit maakte ook dat er veel gepuzzeld moest worden om zaken ook bezet en gerund te krijgen. Dat is met veel inzet en hulp gelukt. Toch zien en ervaren we ook dat dit druk zet op de vereniging. Samenwerken is een absolute must maar dat vraagt inzet van eenieder. Daar zien we dat zaken beter kunnen of moeten omdat er anders andere keuzes gemaakt moeten worden. Begin 2020 zullen we daar zeker naar kijken en eventueel gepaste acties op aanzetten. Voor nu willen we u eerst bedanken voor de ontvangen steun en support en u hele fijne feestdagen met vrienden en familie en kennissen wensen. U zult ons nog een keer treffen bij onze oliebollen actie die op zondag 29 december in samenwerking met Echte Bakker Marcel Roubroeks gaat plaats vinden. We hopen u dan thuis aan te treffen, tot dan.

Voor nu wensen we u veel plezier en veel sportieve spannende wedstrijden startende met onze jeugd wedstrijden gedurende de ochtenden en middagen en als afsluiting op deze zaterdag de senioren 1 wedstrijden.

Fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2020 gewenst namens alle leden en bestuur HV NOAV

 

Veel plezier bij onze wedstrijden namens Bestuur en leden HV NOAV.