Voorwoord wedstrijdbulletin 4 januari

In Nieuws by Roger Jennen

Welkom bezoekers, supporters, sponsors

Allereerst wensen we u een gezond, sportief en gelukkig 2020. Tevens willen we van de gelegenheid gebruik maken om u te bedanken voor uw steun ontvangen tijdens onze oliebollenactie welke we jaarlijks in samenwerking met Echte Bakker Marcel Roubroeks houden. Dankzij uw steun is de actie weer zeer succesvol geweest, bedankt.

Vanavond start de tweede competitiehelft voor onze Heren senioren en Dames senioren en gedurende het gehele weekeinde zijn de wedstrijden voor onze jeugd ook al gestart. Sommigen hebben het geluk dat men pas een week later start maar de tweede competitiehelft is van start. De laatste wedstrijd van onze senioren Dames en Heren teams in de eerste seizoenhelft leverde 4 punten voor onze NOAV teams op en dat maakt dat we met een positief gevoel de zeer korte vakantie stop ingingen. Vanavond willen de teams deze positieve trend door zetten en u opnieuw laten genieten van spannend en mooi handbal met inzet en vechtlust om de punten binnen te houden.

Met het aanbreken van het nieuwe jaar start ook weer de voorbereiding in detail van het jeugdkamp, de indeling van de teams vanaf Augustus. En het plannen van het financieel deel van NOAV. De grove lijnen staan uit en na afsluiten van het jaar 2019 kunnen we vaststellen hoe en wat verder kan of gewenst is. Zoals bekend is het streven om zowel prestatief als recreatief binnen onze vereniging mogelijk te hebben met als uitgangspositie de individuele groei van elk lid. Dat maakt dat er bij teamindelingen een zorgvuldig en lang traject wordt gevolgd. Zoals u leest, startend in januari en eindigend in April/begin Mei. Ergens kort daarop volgend staan nieuwe teams in de steigers en worden deze medegedeeld.
Tevens wordt er gedurende dit traject gekozen voor de toernooien welke er door NOAV bezocht zullen worden. Zoals afgelopen jaar aangegeven is er nog een zeer beperkt en absoluut ontoereikend aantal verenigingen dat zich aanmeld voor de Lente competitie. Met ontoereikend bedoelen wij dat onze teams daar weinig extra van leren. Bij een toernooi is dat niet het geval en dus hebben we die keuze gemaakt.

Voor nu willen we u nogmaals bedanken voor alle steun en support en we spreken de wens uit dat dit ook in 2020 zo blijft. Het geeft onze teams kracht en moed om niet op te geven en door te gaan. Bedankt hier voor.

Veel plezier bij onze wedstrijden
namens alle leden en bestuur HV NOAV