Voorwoord wedstrijdbulletin 12 januari 209

In Nieuws by Roger Jennen

Voorwoord wedstrijdboekje seizoen 2018/2019

Allereerst willen we u een gezond, sportief en gezellig 2019 toe wensen. We hopen dat u allen fijne feestdagen hebt gehad en het lengen der dagen het nieuwe jaar steeds meer gestalte geeft. Met het lengen der dagen is ook de tweede competitiehelft gestart. Wij zijn verheugd dat u de weg naar onze Reinoudhal weer gevonden hebt om al onze teams aan te moedigen. We zien een licht stijgende trend in de bezoekersaantallen bij alle wedstrijden en dat maakt ons trots. Onze teams willen u hiervoor bedanken en zij zullen op hun beurt hun beste beentje voor zetten om zoveel mogelijk punten in onze Reinoudhal te houden.

Wanneer we kijken naar onze beide senioren 1 teams, dan zien we daar een splitsing in resultaat. Onze Heren senioren doen het aanvallend zeer goed en scoren veel, helaas is het verdedigende werk iets minder en dus blijven de punten vaak niet bij NOAV. Jammer want men verdient het, getuige het frisse spel, zeker wel. Ongetwijfeld zal de staf van dit team er alles aan doen om de trend te breken. De Heren zijn er zeker gebrand op dit voor elkaar te krijgen.

Bij onze Dames senioren 1 zien we dat men aardig mee doet in de bovenste regionen. Van de nummers 1 en 2 in de competitie werd maar nipt verloren en kon men de geestdrift merkbaar voelen. Het doet deugd om te zien dat de combinatie van jeugd en ervaring tot zeer mooie dingen in staat is. Het is nu in de tweede competitiehelft zaak dit vast te houden met aan het einde van het seizoen een mogelijk mooie beloning in de kop van de competitie ladder.

Met het aanbreken van het nieuwe jaar, nadert ook het Jeugdkamp 2019 weer snel. Met Pasen zal dit kamp plaats vinden. We willen een ieder er nogmaals op wijzen dat er een vast aantal plaatsen in de kamplocatie aanwezig is en het toewijzen van een plaats gebeurt op basis van inschrijving formulier. Nu al zijn er 80 inschrijvingen binnen en nadert het punt waarop een wachtlijst gaat ontstaan. Grotere locaties zijn, vrijwel niet te vinden en kamperen zoals we een jaar hebben geprobeerd, is niet goed voor gezondheid en veiligheid. Wees dus snel als je zeker wil zijn dat je mee kunt.     

Voor nu willen we ieder een leuke en sportieve avond toewensen. Een zoals al vaker gemeld, het helpt om als vrijwilliger aan het einde van de avond ons een beetje te helpen door de eigen rommel op de tribune op te ruimen, kleine moeite, grote dank van ons als organisators van de wedstrijd avonden.

Bestuur en PR commissie HV NOAV