Voorwoord wedstrijdbulletin 1 december

In Nieuws by Roger Jennen

Voorwoord wedstrijdboekje seizoen 2018/2019

De competitie vordert gestaag en diverse teams en poules tekenen zich verassingen af, doen teams het beter dan verwacht of wordt de verwachting en hoop ingevuld. Belangrijkste voor ons is het feit dat we ervaren dat bij alle teams het plezier en de uitdaging een ieder inspireert tot extra inzet op eigen niveau en naar eigen mogelijkheden en kunnen. NOAV is een “familie” die op alle vormen van competitie inzet, dus zowel op prestatief als recreatief niveau. Voor elk  wat wils.

Een belangrijk aspect, dat we denken niet vaak genoeg te kunnen benadrukken, is het respect voor eenieder. We hopen en verwachten dat iedereen die NOAV een warm hart toedraagt begrijpt dat dit niet alleen voor spelers/speelsters onderling maar ook voor scheidsrechters, publiek en tegenstanders geldt. Iedereen doet zijn best, houd daar in uw commentaar en aanmoedigingen rekening mee. Dat zal de sfeer bij wedstrijden ten goede komen. Vurig aanmoedigen kan en mag, respectloos gedrag naar wie dan ook keuren we als NOAV af

Voor NOAV nadert het keerpunt in de competitie en een drukke tijd. December is de maand waarin we terugblikken, de Sint met zijn zwarte pieten langs komt en de door onze vereniging breed gedragen oliebollen actie gepland staat. Deze actie wordt mogelijk gemaakt door echte Bakker Marcel Roubroeks uit Sittard. Dit jaar staat de actie gepland voor ZONDAG 30 December: We hopen u op deze dag thuis aan te treffen bij deze voor NOAV belangrijke activiteit.

Wat betreft onze Dames 1 en Heren 1 senioren teams gaat het zeer verschillend.  Staan onze Dames 1 senioren weliswaar op een 3e plek maar feitelijk staat men gedeeld eerste kijkende naar de behaalde punten. Een zeer mooie prestatie met gedegen en leuk spel. De Dames 1 verassen ons telkens weer.

Bij Heren senioren zien we helaas de stijgende trend nog niet. Is er zo nu en dan een mooie teamgeest en veel doelpunten, dan scoren tegenstanders er net een paar meer. Onze Heren senioren zijn helaas afgezakt naar de laatste plaats van de competitie ladder.  Toch is er veel vertrouwen dat dit beter zal en kan gaan. De Heren senioren doen er alles aan dit tij te keren. Wij staan daar als supporters en NOAV familie achter. Laat je dus, zoals al gezegd, positief horen en moedig op een sportieve manier aan.

Vaak vragen we uw hulp als vrijwilliger en dat kan ook op wedstrijd avonden door de tribune schoon te houden en afval in de daarvoor bestemde bakken te gooien of lege glazen terug te brengen naar de bar. Voor u een kleine moeite, voor ons en medewerkers van Menswel  een geweldige. hulp. We wensen een gezellige en sportieve avond.

Bestuur en PR commissie HV NOAV