Voorwoord wedstrijdboekje seizoen 2018/2019

In Nieuws by Roger Jennen

Afgelopen weekeinde onze eerste serie thuiswedstrijden van Heren en Dames senioren, waarbij de teller qua punten en race voor klassen behoud, weer start. In de voorbereiding hebben we al vaker kunnen genieten van mooie partijen handbal met soms wisselend resultaat. De voorbereiding startte al medio Augustus. Dus voor zowel Heren als Dames senioren is het prettig dat er nu weer wat extra’s op het spel staat. Het is immers anders als je vriendschappelijk speelt of voor de “knikkers”. We hebben in ieder geval bij beide senior teams gemerkt dat ze gebrand zijn op een andere start als vorig seizoen. Men wenst niet vanaf dag 1 onderaan de rangschikking te staan en wekelijks zorgen te moeten hebben hoe het tij te keren. Men wenst vanaf dag 1 er als team staan en wedstrijden te winnen. Vanavond de eerste wedstrijden waarbij we dit kunnen gaan zien en beleven.

Voor u als supporter van handbal en NOAV ook weer een kennismaking met de nieuwe competitie. Bij beide teams ziet u veranderingen als gevolg van spelers/speelsters die gestopt zijn. Maar ook in de begeleidende staf van de teams zijn meerdere plaatsen verandert. Langs deze weg bedanken we alle gestopte en vertrekkende spelers, speelsters, begeleiders en scheidsrechters voor support en hulp in de voorbije jaren. Zonder deze support en inzet was veel niet mogelijk geweest.

Als HV NOAV willen we bij de start van het seizoen ook U als publiek en natuurlijk onze sponsoren bedanken voor de niet aflatende support in welke vorm dan ook. Zonder deze steun konden we zeker niet het nivo en ondersteuning geven zoals we dat nu doen. Dus ook voor u als supporter en sponsor, een welgemeend woord van dank.

Als laatste, alvorens u een sportieve en gezellige vermakende avond toe te wensen, willen we u vragen om te bedenken dat eenieder tijdens de wedstrijd, zijn best doet om alles zo goed als mogelijk uit te voeren. Zo ook de scheidsrechters die ons in staat stellen onze wedstrijd te kunnen spelen. Respecteer de inzet van de scheidsrechter en bedenk dat zonder hen er geen wedstrijd kan plaats vinden. Ons commentaar op hun leiding draagt vaak niet bij aan de stemming en sfeer in de hal en slaat vaak over op onze spelers/speelsters met een averechts effect. Wij zouden het op prijs stellen als u hier bij het aanmoedigen en goed bedoelt begeleiden, rekening mee kunt houden.  We bedanken alvast voor uw medewerking.

Bestuur en P&R commissie HV NOAV