Voorwoord wedstrijdboekje 3 november

In Nieuws by Roger Jennen

Voorwoord wedstrijdboekje seizoen 2018/2019

De competitie vordert gestaag en u zult gemerkt hebben dat direct voorafgaande aan de Dames en Heren senioren wedstrijden, ook op landelijk nivo gehandbald wordt. Dames B1 en C1 zijn teams die voor de avondwedstrijden hun programma afwerken. U zult merken dat deze Dames trachten te laten zien dat ze de talenten voor toekomstig Dames 1 team zijn. We kunnen ervaren dat er nog een weg te gaan is zoals velen al voor hen ervaren hebben. Bij het huidige Dames 1 zijn daar al veel voorbeelden van te zien. Dames 1 bestaat nu uit veel Dames die een kleine twee jaar geleden nog dames B of A waren. Het kan dus snel gaan. Dat is ook een kracht die we als NOAV bezitten en waar we trots op zijn.

U zult denken waar zijn de Heren senioren dan en hun komende talenten. De trouwe toeschouwer zal zien dat Heren A al vast onderdeel uitmaken van Heren senioren. Hoofdreden is dat er bij NOAV een tijdje geen aanwas is geweest bij Heren handbal waardoor een klein gat qua aansluiting was ontstaan. Heren A heeft de handschoen al opgepakt door direct door te stomen naar Heren senioren 1. Het gebrek aan ervaring tracht men te compenseren door jeugdige bravour. Dat helpt soms maar tegen ervaren teams is dat moeilijk. Toch laten de Heren zich niet ontmoedigen. Wanneer men inzet op teamgeest en voor elkaar wil werken en vechten, iets dat men bij DS 1 ook ziet, dan komt het goed en groeit de ervaring.

We hopen dat u als publiek onze jeugd die door groeit en door gegroeid is, een hart onder de riem steekt met uw steun en support. Dat draagt bij dat ze een extra motivatie hebben om de punten in Susteren te houden.

Iets geheel anders, nu al bevestigen we dat Sinterklaas ons definitief gaat bezoeken en wel op zondag 2 December. Sint denkt nog met veel plezier terug aan de enthousiaste begroeting afgelopen jaar waar eenieder een echt Pieten diploma behaalde. Wat zou de Sinterklaas commissie dit jaar weer voor verrassing hebben? En wanneer Sinterklaas bijna bij ons is, dan volgt snel daarop onze oliebollen actie. Een NOAV activiteit die we altijd in samenwerking met Marcel Roubroeks, De Echte Bakker uit Sittard uitvoeren. Zoals situatie nu uitziet, zal deze actiegaan plaats vinden op zondag 30 december. Een definitieve datum volgt snel.

Mogelijk en hopelijk ten overvloede willen we u nogmaals vragen om respect te hebben en tonen voor spelers/speelsters en scheidsrechters, supporters van tegenstanders. Een ieder doet zijn best om ons van een leuke handbal avond te laten genieten en ervaart het spel op zijn eigen manier en met zijn eigen zienswijze. Dat maakt emotie en geeft sfeer. Laten we zorgdragen dat die sfeer gezellig blijft.

We wensen u een gezellige en sportieve avond.

Bestuur en P&R commissie HV NOAV