Voorwoord wedstrijdboekje 13 oktober

In Nieuws by Roger Jennen

Voorwoord wedstrijdboekje seizoen 2018/2019

Vanavond onze tweede thuiswedstrijd voor onze DS1 en HS 1 senioren teams. Het was goed om te ervaren dat velen weer de weg naar de sporthal gevonden hadden om er een leuke en gezellige NOAV avond van te maken. Helaas is het niet gelukt om alle punten in Susteren te houden. Het vertoonde spel van de jeugdige aanwinst bij de HS 1 was echter dusdanig vertrouwen gevend dat het behalen van 4 punten niet lang op zich zal laten wachten. Bij DS 1 verwachten en hopen we dat de trend door zet. De tijd zal het leren.

Voor het nu lopende seizoen zijn al weer veel neven activiteiten van het handbal gestart als voorbereiding. Zo zal onze jeugd het zeer spannend vinden dat de vo”rb“reidingen voor het jeugdkamp 2019 al gestart zijn en de kamp locatie al weer geboekt is. Het kamp zal komende jaar gaan plaats vinden tijdens pasen 2019. Misschien een rare periode maar daar vindt komende jaar de voorjaars vakantie en eerste weekend plaats. Let dus komende weken goed op, de inschrijfformulieren zullen snel volgen.

Ook gepland en bijna 100 % zeker is de komst van Sinterklaas naar onze jongsten binnen NOAV. Sint heeft ons laten weten dat hij zondag 2 december naar ons wil komen. Meer informatie volgt snel.

En wanneer Sinterklaas bijna bij ons is, dan volgt snel daarop onze oliebollen actie. Een NOAV activiteit die we altijd in samenwerking met Marcel Roubroeks, De Echte Bakker uit Sittard uitvoeren. Zoals situatie nu uitziet, zal deze actie in het laatste volle weekend van 2018 plaats vinden. Ook hier volgt snel de informatie omtrent de juiste dag.

Als reminder en met respect voor scheidsrechters in de week, periode van 6 oktober t/m 14 oktober, van de scheidsrechters willen we u vragen om te bedenken dat eenieder tijdens de wedstrijd, zijn best doet om alles zo goed als mogelijk uit te voeren. Zo ook de scheidsrechters die ons in staat stellen onze wedstrijd te kunnen spelen. Respecteer de inzet van de scheidsrechter en bedenk dat zonder hen er geen wedstrijd kan plaats vinden. Ons commentaar op hun leiding draagt vaak niet bij aan de stemming en sfeer in de hal en slaat vaak over op onze spelers/speelsters met een averechts effect. Wij zouden het op prijs stellen als u hier bij het aanmoedigen en goed bedoelt begeleiden, rekening mee kunt houden.  We bedanken alvast voor uw medewerking.

We wensen u een gezellige en sportieve avond.

Bestuur en P&R commissie HV NOAV