Sinterklaas bezoekt HV NOAV

In Nieuws by Cor

Zondag 1 December was een spannende dag voor F en E jeugd binnen HV NOAV. Het was de dag dat Sint met zijn Pieten onze handbalvereniging zou bezoeken. Het organisatie team had weer een leuk programma samengesteld voor deze ochtend. Ditmaal was er een enveloppenspel waarbij opdrachten uitgevoerd moesten worden rondom de Reinoudhal. Goed ingepakt vanwege het koude weer werd er een tocht van ongeveer 1,5 uur afgelegd waarbij op posten raadsels of spelletjes werden uitgevoerd. De Pieten waren tijdens de tocht al van de partij omdat ze Sint pas later hoefden vergezellen. Sommige Pieten renden rond en met de teams mee en een enkele Piet smeet met strooigoed zoals het hoort. De kids genoten en bij terugkomst van het laatste groepje, de jongsten van onze vereniging, arriveerde Sint net. Sint nam samen met hen plaats en onder luid gezang verteldde Sint over hun teams en wat hij allemaal gehoord had. Sint benadrukte dat plezier in het handbal spel zeer belangrijk was en ook het samen spelen. Alle kids waren het daar mee eens en lieten Sint hun jel horen die ze bij de wedstrijden benutten. Een team verteldde trots dat ze misschien wel kampioen werden. Nadat Sint alle teams had toegesproken ontvingen de kids uit handen van Sint en Piet hun kadootjes. Toen was de tijd om afscheid te nemen alweer aangekomen en onder luid gezang van de klassieker Dag Sinterklaasje, dag… nam Sint afscheid. Sint sprak nog wel uit dat hij volgend jaaar weer terug zou komen.