Overlijden erevoorzitter NOAV en beschermheer Veteranen NOAV

In Nieuws by Cor

Vandaag bereikte ons tot tweemaal toe een droevig bericht.
Reeds vroeg in de ochtend bereikte ons het bericht dat onze Erevoorzitter Jo Eijkelberg in zijn slaap was overleden. Als erevoorzitter bezocht Jo nog vaak NOAV activiteiten en na zijn opname in het hospice had hij nog contact met de huidige voorzitter. Wij wensen zijn vrouw Toos en kinderen veel sterkte in deze droevige tijd.

Enige tijd na het eerste bericht bereikte ons het nieuws dat afgelopen nacht ook de beschermheer van de aan NOAV verbonden Veteranen, Paul Meuffels, was overleden in het ziekenhuis. Paul was een steun en toeverlaat voor NOAV in de periode van het oude NOAV complex In de Mehre en verzorgde menige Vette Haan van een natje en droogje. Ook zijn vrouw Lise nam in die tijd taken binnen NOAV op haar schouders en steunde Paul in veel zaken. Wij wensen zijn vrouw Lise en kinderen veel sterkte in deze droevige tijd.
NOAV verliest in deze oud leden mede grondleggers van de NOAV familie.
Bestuur en leden HV NOAV