Oliebollenactie december 2016

In Nieuws by Peter

Beste trainers en coaches,

Ook dit jaar hebben we weer een oliebollenactie in samenwerking met Echte Bakker Marcel Roubroeks. De actie zal plaats vinden op donderdag 29 December. Jullie hebben dus ongeveer 5 weken de tijd om te inventariseren wie van jullie team gaat deelnemen. Daarnaast kunnen jullie ouders verwittigen dat deze actie er is en hun benaderen voor eventuele begeleiding. Het is altijd handig als we enkele auto’s hebben om naar de plekken in de wijk te gaan. We hopen dat jullie allemaal de zaken tijdig klaar hebben.
We wensen de informatie omtrent aantal deelnemers per team uiterlijk vrijdag 23 December ontvangen. Dit om een goede planning te kunnen maken en de wijken te verdelen.

Het is de bedoeling dat we op Donderdag 29 December met alle teams van mini’s t/m B jeugd de oliebollen verkopen en de overige teams van A jeugd t/m Senioren de begeleiding op zich nemen en met auto’s en andere vervoer middelen de jeugd ondersteunen zo veel mogelijk oliebollen te verkopen. Vanuit de begeleiding groep willen we ook de communicatie naar de bezorgservice van de oliebollen laten verlopen. Dit om te voorkomen dat de ene groep geen oliebollen meer heeft terwijl de andere groep er wel nog heeft.

De prijs van de oliebollen is € 4,- voor 5 oliebollen. De verkoop zal rond 10.00 uur starten en bij veel deelname van veel verkopende leden zijn we rond 12.00 uur weer klaar.

Wat verwachten we van jullie:
• Binnen jullie team inventariseren wie er mee doet
• Aangeven en bevestigen aan INFO@NOAV.NL hoe jouw verkoop team er uit ziet en met hoeveel personen jullie er zullen zijn
• Opgave wie er mee wil helpen in de Reinoudhal met uitdelen van oliebollen en chocomel en het verkopen in de hal van oliebollen
• Opgave wie er mee oliebollen wil bakken (ervaring gewenst, opgave bij Rudie Peters, we zoeken ongeveer 6 mensen)

Deze informatie dient uiterlijk Vrijdag 23 December gemaild te zijn naar INFO@NOAV.NL Dit om te zorgen dat we niet in Kerst weekeinde nog na moeten vragen waar de gevraagde info blijft.

Om de veiligheid voor onze leden te verbeteren, vertrekken we dit jaar vanuit onze vertrouwde sporthal, De Reinoudhal. Hier kunnen we binnen wachten en zijn we onafhankelijk van het weer.

Nieuw dit jaar is het verkopen van oliebollen vanuit de sporthal. Dit om een ieder in de gelegenheid te stellen ons te steunen en oliebollen te bemachtigen. Bekendmaking via wedstrijdboekje, jullie informatie naar ouders, kennissen, vrienden, etc. en onze website.

Sponsorcommissie NOAV