Obstaclerun 2019 op vrijdag 20 September.

In Nieuws by Cor

Het is een beetje een traditie geworden dat we de start van het nieuwe handbalseizoen beginnen met de oOstaclerun.
Tijdens deze happening zijn alle teams aanwezig. Sommige teams in de ondersteuning van de Obstaclerun, veelal de senioren teams.
In de hulp rondom vinden we vaak de A teams. Alle andere leden lopen het hindernissen parkours en verzamelen zo een bijdrage voor NOAV.
Senioren teams en A jeugd dragen op andee wijze bij zoals bv de grote clubactie welke we voor alle leden t/m B jeugd hebben laten vervallen.
Dit is de vrijdag waarop alle teams gezamenlijk de aftrap laten plaats vinden voor een nieuw, hopenlijk succesvol maar bovenal plezierig en gezellig handbal seizoen.
Het programma wordt in de week van 26 Augustus bekend gemaakt en uitgedeeld aan alle leden zodat een ieder weet wat van hem of haar verwacht wordt.
Het programma loopt van ongeveer 17.30 tot en met 20.30. De kantine zal gedurende de gehele Obstaclerun geopend zijn.
We hopen een ieder te mogen begroeten en spreken de wens uit dat het weer een machtig mooi en gezellig seizoen wordt. Tot vrijdag de 20e September.