Obstaclerun 2018, het nieuwe seizoen start.

In Nieuws by Cor

Vrijdag 21 september zal in de Reinoudhal de 4de editie van de Obstaclerun plaatsvinden. Dit is een NOAV versie van een sponsorloop. De kinderen rennen geen gewone rondjes, maar moeten verschillende obstacles trotseren. Per ronde die ze afleggen worden zij gesponsord door familie, kennis etc. Dit jaar hebben we weer groter uitgepakt als andere jaren, want we hebben maar liefst 56 meter aan kussens.

Er zal gerend worden in 2 groepen. De jongste leden en de oudste leden zullen samen rennen. Het programma zal zo spoedig mogelijk online verschijnen. We kunnen nu alvast verklappen dat de start rond 1800 uur zal zijn. Dit om een ieder in de gelegenheid te stellen er te zijn. Onze kantinedienst is aanwezig dus voor laatkomers is er toch de gelegenheid iets te eten.

Zoals elk jaar hebben wij een prijs voor het lid dat het meeste geld bij elkaar haalt en het team dat als totaal het meeste geld bij elkaar rent.
Maar om de creativiteit van de teams te testen, hebben we dit jaar ook een orginaliteitsprijs. Deze prijs is voor het team dat het orgineelste meerent, denk hierbij aan dresscode, schmink. Nouja dit zijn tips, maar wij denken dat jullie veel origineler zijn!!

Wij zien jullie allemaal op vrijdag 21 september in de Reinoudhal. En zorg dat je sponsors je komen aanmoedigen! Dan zien zij meteen hoe goed je het doet!
PS –> Vanwege het tijdstip, de start ligt rond 1800 uur, hebben we gezorgd dat er een gehele kantine bezetting is die zorg draagt voor de optie van een kopje soep, tosti, broodje kroket of frinkandel, etc. Dus een snelle hap kan in de hal genuttigd worden.

Het organisatie team van de Obstaclerun.