Jeugdkamp NOAV

In Nieuws by Cor

Beste leden,

Met alle zaken die momenteel gaande zijn aangaande het Covid-19 virus (Coronavirus), zijn ook wij al drukdoende te bezien wat zaken inhouden.
Dat betekent dat we bekijken wat er wijs is om te besluiten en hoe zaken veilig te stellen, in het bijzonder op dit moment hoe te handelen met het komende jeugdkamp 2020.
Daar het jeugdkamp in Belgie gaat plaats vinden, samenscholingen niet gewenst zijn, kijken we naar alle situaties.
Belangrijkste uitgangspunt is de veiligheid en gezondheid van een ieder.
Op basis hier van an kijken we wat ons, NOAV, het beste lijkt om te besluiten.
Hierin gaan we uit van wat wij vinden dat verantwoord besturen en besluiten is.
Zo snel als wij duidelijkheid Hebben over de gehele situatie, laten wij dat weten.
Het niet laten doorgaan van het jeugdkamp behoort tot de mogelijkheden en meest verantwoordde besluiten.
De gezondheid en veiligheid van een ieder staat hierin voorop.

Houd onze website goed in de gaten.

namens onze jeugdkamp leiding,
De Sponsor & PR commissie