Jaarvergadering en afscheid van Har Tegelaers.

In Nieuws by Cor

Vrijdag 7 april 2017 stond de algemene leden vergadering van HV NOAV gepland. Tijdens deze vergadering legt het bestuur verantwoording af aan haar leden voor het gevoerde beleid en koers. De vergadering was goed bezocht en leden namen aktief deel aan de vergadering met suggesties en vragen. Tijdens de vergadering namen leden zelfs het voortouw toen uitgelegd werd dat het bestuur zocht naar een activiteiten commissie die enkele akties per jaar wil organiseren om de clubkas te spekken. Enkele leden droegen ideeen aan en spontaan gaven leden aan als startende activiteiten groep te willen fungeren.

De noodzaak om de clubkas te spekken is een ieder duidelijk nu NOAV geen eigen complex meer heeft en dus ook geen inkomsten meer heeft uit kantine opbrengsten, toernooien en competities. Tevens is door het niet meer kunnen trainen op eigen complex de kosten kant hoger geworden daar er nu getraind wordt in de gemeentelijke sporthal. Het getuigt van een echt familie gevoel binnen NOAV dat een ieder zijn schouders onder het succesvol houden van NOAV wil zetten. Als NOAV bestuur zijn wij zeer trots op deze betrokkenheid. Leden bedankt voor jullie support en houding.

Tijdens de vergadering was er ook de tijd om stil te staan om een van de boegbeelden die NOAV mede typeren, dit zeggend zonder anderen tekort te doen. Voorafgaande aan de vergadering had Har Tegelaers aangekondigd na 40 jaar betrokkenheid bij NOAV terug te stappen van zijn positie binnen het bestuur. Op 17 jarige leeftijd start Har zijn NOAV carriere waar hij al snel binnen het bestuur aktief werd. Har was naast speler, scheidsrechter, coach, trainer, bestuurslid, voorzitter TEC/WEC bovenal een gepassioneerd lid dat de schouders onder alles zette dat gedaan moest worden. Voorzitter Peter Feijen benadrukte dit ook en bedankte Har voor zijn tomeloze inzet en steun en benoemde Har tot Erelid van HV NOAVen overhandigde deze oorkonde.

Na de lovende woorden van de voorzitter, nam Har zelf het woord en benadrukte aan de aanwezige leden dat een vereniging niet bestaat uit alleen het bestuur dat zaken kiest en doet, maar bestaat uit leden die samen staan voor wat de vereniging is, een grote vrienden club, een familie. Har verwoorde aan een ieder dat het leden zijn die de vereniging maken en nam het woord “gekken” als voorbeeld om aan te geven dat er onder de leden kartrekkers zijn die het doen slagen. Hij beschouwde zichzelf als zo’n “gek” en hoopt dat er een nieuwe “gek” opstaat om het stokje over te dragen. NOAV was dan wel uit het oog maar niet uit het hart. Har, namens leden en bestuur, bedankt voor alles dat je voor ons gedaan hebt. We zullen je missen.
Als laatste werd Har namens een ieder een kleine attentie aangeboden waarna de vergadering gesloten werd.