Jaarvergadering 2016

In Nieuws by Peter

Vrijdag 26 februari jl. was de jaarlijkse ledenvergadering van handbalvereniging Noav.
Hierbij zijn de notulen van de jaarvergadering van 17 april 2015 goedgekeurd.

Voor de volledigheid hierbij ook de agenda voor de vergadering van 26 februari 2016