En nieuw seizoen staat voor de deur, maar……..?

In Nieuws by Cor

Klik hier voor de COVID maatregelen van HV NOAV

Het is lange tijd stil geweest op onze site in deze vreemde tijd. Ons seizoen kwam plots tot stilstand, competities warden niet uitgespeeld, handballers mochten niet meer handballen en het leek alsof de wereld stil viel. Gaandeweg Mei leek er weer ruimte te komen en zoals u gemerkt/gehoord zult hebben zijn we toen onder zeer stringente voorwaarden kunnen starten bij het bij FC RIA gelegen beach handbalveld. Een eerste stap, richting een normaal handbal seizoen hoopten we, was gemaakt.
In juli lijken zaken steeds verder te verbeteren en mochten we, indien wij dat wensten, zelfs terug in de Reinoudhal gaan sporten. Daar wij normaliter een zomerstop kennen van ongeveer 8 weken, hebben we deze gelegenheid niet aangegrepen. Als pleister op de wonde is er op zondag 2 Augustus een goed georganiseerd en gezellig Braggeltoernooi gehouden bij SCS, die hiervoor hun Velden ter beschikking hadden gesteld. Het was een plezierige dag, volledig verzorgd door de activiteitencommissie, waarvoor onze dank en waardering.

De start voor onze teams is vastgesteld voor 10 Augustus en 24 Augustus. Wij hoopten een redelijk normaal, licht aangepast seizoen te kunnen starten. Dus regelden we een rondgang langs onze trouwe sponsoren om te kijken of zij ook weer van de partij waren voor ons wedstrijdboekje. Dit keer hadden we gekozen voor een alternatieve benadering en gingen senioren fysiek langs met een attentie om onze dankbaarheid te tonen voor niet aflatende steun. Naast de attentie een bedankkaartje en twee tickets voor een thuiswedstrijd. Helaas veranderden zaken in Augustus in snel tempo. Het opnieuw oprukkende Corona virus, dat steeds meer besmettingen geeft, verstoorde onze plannen ruw. De regering spreekt ons als bevolking van Nederland aan op onze verantwoordelijkheid. Tijd voor ons om ook te handelen en regels op te stellen, dit naast de al aanwezige regels voor trainingen. In overleg met de halbeheerder, zijnde Stichting Menswel, hebben wij het volgende afgesproken.

De volgende zaken zijn afgesproken op basis van Gemeentelijke richtlijnen en NHV regels:
1 Publiek van bezoekende verenigingen is niet toegestaan behoudens begeleiders/chauffeurs (max. 6 personen)
2 Er mogen slechts 35 volwassenen een wedstrijd bezoeken, kinderen onder 18 jaar uitgezonderd (tribune direct naast scheidsrechter hok is daar voor bedacht door Menswel)
3 Het aanwezige publiek dient plaats te nemen op de tribune, staan is niet toegestaan (hierop is toezicht)
4 Registratie plicht voor wedstrijd –> registreren wordt door het team dat u bezoekt vooraf geregeld (dus vooraf bij het team aangeven dat u komt, u kunt anders niet naar binnen).
5 U kunt slechts 5 minute voor aanvang de hal betreden en dient na afloop binnen 5 minuten na de wedstrijd, de hal weer te verlaten.
6 Wij, NOAV, verzoeken u om met maximaal 2 personen per lid wedstrijden te bezoeken zodat anderen ook gelegenheid hebben (verantwoordelijkheid ligt bij u en we vertrouwen op uw medewerking)
7 De kantine is gesloten en verkoop door onze kantine dienst zal niet plaats vinden
8 Toejuichen of aanmoedigen is niet toegestaan
9 Voor teams bestaan regels mbt gedrag kleedkamers, begeleiding welke we met de bezoekende teams zullen communiceren
10 Er wordt geen entree geheven ivm alle beperkingen

Gaandeweg het seizoen kan het zijn dat wijzigingen in deze richtlijnen komen. We zullen dit dan weer berichten via onze site. Mogelijk hoort u dat ook al landelijk via de persconferenties van onze regering. Wij zullen deze zaken naar onze situatie vertalen.

We vertrouwen op uw medewerking en hopen u tijdig en voldoende geïnformeerd te hebben.

Namens Bestuur HV NOAV