Eindejaar wens en korte terugblik 2016

In Nieuws by Cor

Beste trainers, coaches, vrijwilligers en bezoekers van onze site.

De terugblik start met de wens om alle medewerkers, trainers, coaches en vrijwilligers naast bezoekers NOAV site, sponsoren en bezoekers wedstrijden een gelukkige kerst en een voorspoedig, gelukkig en succesvol 2017 toe te wensen.

De donkere dagen voor kerst zijn aangebroken, dus nadert ook het nieuwe jaar. Tijd voor een korte terug blik. Terug blikkend mogen we tevreden terug kijken op een succesvol en bewogen jaar. Ook een jaar waar we na 16 jaar afscheid nemen van ons eigen buiten complex Coppelweide.

Voor het seizoen 2015/2016 constateerden we dat een grote scheur in onze velden zat en deze scheur groter werd. Na onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Echt-Susteren, bleek dat de scheur een dieper liggende oorzaak had en oplossen een dure tijdrovende geschiedenis zou worden. Tijd die we niet hadden, dus werd besloten trainingen en wedstrijden af te werken in de Reinoudhal. Voor het bestuur een periode van wikken en wegen wat te doen, handhaven complex of kijken voor een oplossing en de Reinoudhal omtoveren tot onze thuisbasis. Na overleg en afstemmen, zijn we per 01-01-2017 dus HV NOAV in de Reinoudhal. Nu nog het NOAV familie gevoel binnen de kantine aldaar brengen.

Binnen onze competities zien we dat we twee kampioenen hebben gehad en overal lang meestreden voor de hoofdprijs maar helaas in de beslissende fase afhaakten. De basis voor succes in de toekomst zien we duidelijk aanwezig. Bij de junioren groeien we snel en zoeken we constant hulp en ervaren trainers die onze jeugd het mooie en felle handbal spel kunnen bijbrengen. Dit om ons voort bestaan en prestatie nivo te borgen.

Zo ook bij onze Dames en Heren senioren teams, daar vochten we lang tegen degradatie maar redden we het door inzet en doorzetting vermogen. In beide senioren teams is de verjonging goed voelbaar en zichtbaar. Een toekomst lijkt zeker gesteld. Einde 2016 vond er nog een trainer wisseling plaats bij Dames senioren. De wisselwerking tussen trainer en speelsters was weg en daarom besloot de trainer het stokje over te dragen, een stap die wij waarderen. De nieuwe trainster, Ester Plitscher, komt uit eigen geleding en geen onbekende. Het NOAV hart is aanwezig en merkbaar en zichtbaar. Meerdere wedstrijden werden al winnend afgesloten.

Het hebben van een grote jeugd afdeling vraagt om een actieve jeugdcommissie. Daar zijn we gezegend met een groep die zich kan en wil inzetten. Evenementen als jeugdkamp, Obstacle run, Sinterklaas middag,etc. werden georganiseerd en zeer druk bezocht. Onze jeugd waardeert dit en de inzet van de jeugdcommissie draagt bij aan ons voortbestaan. Bij het verlaten van het jeugdkamp 2016, dat men per fiets moest bereiken, vroegen velen al naar het jeugdkamp 2017. Dat gaat er zeker komen.

Als vakantie stop was er in 2016 het eerste indoor braggeltoernooi. Iets minder druk bezocht maar niettemin zeer gezellig en uiterst leuk en sportief verlopen. Indoor braggelen bleek goed te bevallen. 2016 eindigt als vanouds met onze oliebollen actie welke donderdag 29 December 2016 zal plaats vinden. De actie wordt mogelijk gemaakt door Echte Bakker Marcel Roubroeks. Een traditionele afsluiting van ons sportjaar.

In 2017 zullen we onze NOAV koers vast houden en trachten u steeds meer te betrekken bij het “besturen” van HV NOAV. Gezamenlijk trainen en van elkaar leren is daar een onderdeel van en zal bijdragen aan het NOAV familie gevoel. We concentreren ons op vasthouden wat we hebben, een succesvolle club sporters, sponsoren en vrijwilligers die NOAV maken tot EEN familieclub.

Rest ons nog u allen nogmaals te bedanken voor genoten inzet en steun. We hopen u ook in 2017 weer te mogen begroeten en wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig gezond en gelukkig 2017.

Leden en Bestuur HV NOAV