Eindejaar wensen NOAV

In Nieuws by Cor

Met het nu nog korter worden der dagen al snel gevolgd door het naderen van het lengen der dagen, even een periode van bezinning over het afelopen jaar.In 2019 heeft NOAV een goed jaar door gemaakt op meerdere vlakken. Allereerst waren er op sportief vlak vele mooie, spannende en uitermate boeiende wedstrijden naast het behalen van enkele kampioenschappen. Een ingeslagen weg van een gezonde basis vaardigheid naast een doorgaande lijn qua groei, lijken zijn vruchten af te werpen. Natuurlijk zijn niet alle zaken even vlot verlopen als gehoopt en gewenst maar de balans is positief. Dat konden we ook merken aan het aantal teams dat toenam en de groei van het aantal leden. Dit in tegenstelling tot veel verenigingen in NL die hun leden aantallen zien dalen en soms genoodzaakt zijn te fuseren met daarbij het verlies aan eigen identiteit. Gelukkig zien we daar nog geen trend van ontstaan, NOAV staat nog sterk en de verwachting is dat dit ook in 2020 zo blijft. Onze TEC?WEC commissie waakt daar over en draagt zorg dat we zaken borgen. Geen makkelijke klus maar ze wordt geklaard, waarvoor dank namens alle leden.
.
Naast successen op sportief gebied lijkt 2019 ook op financieel gebied een kentering te brengen. Door constructief overleg met Gemeente en Stichting Menswel en door inzet van onze leden en sponsoren, lijken we een trendbreuk te hebben op financieel vlak. We lopen niet meer achter de feiten aan maar zijn bezig met het komende jaar ipv het voorbije jaar nog te dichten. Natuurlijk zijn er kritische kanttekeningen te plaatsen bij bepaalde gemaakte keuzes. Als Bestuur wordt daar ook serieus naar gekeken zodat de leden en belanghebbenden kunnen zien dat er doordachte en verantwoorde keuzes gemaakt worden. Dat vraagt transparantie en duidelijke communicatie. Mogelijk een puntje waar we in 2020 nog in kunnen verbeteren.
Qua activiteiten in 2019 kunnen we alleen stellen dat alle evenementen zeer geslaagd waren en de activiteiten commissie haar werk goed heeft opgepakt. Binnen de vereniging heeft naast de activiteiten commissie ook de jeugdcommissie een duidelijke plaats en bijdrage geleverd die NOAV op de kaart zet. Het jeugdkamp is een peiler naast de Obstaclerun. Daar is menigeen jaloers op. We zijn trots op de door onze jeugdige leden die samen deze commissies dragen. Jeugd en activiteiten commissie bedankt voor deze inzet.

Verder terugkijkende naar 2019 zien we dat u als supporter, sponsor of sympatisant van HV NOAV ons niet in de steek laat. In steeds grotere getalen weet u de Reinoudhal te vinde. Veel wedstrijden van Jeugd t/m senioren zitten vol met publiek. Hier zijn we zeer verheugd over. Het geeft ons kracht om zo door te gaan en te zorgen dat we handbal op de kaart blijven zetten in Susteren en omgeving. Rest ons voor nu alleen nog een woord van dank aan een ieder die NOAV op welke manier dan ook steunt, DANK JE WEL.
Voor nu willen we een ieder fijne feestdagen wensen en een gelukkig, gezond en bovenal sportief 2020. We hopen u weer te mogen begroeten bij onze thuis wedstrijden die al weer snel starten in het nieuwe jaar. Het eerste weekend, 4 en 5 Januari, staan al weer wedstrijden gepland. Maar nu eerst enkele gezellige dagen met vrienden, kennissen en familie.

Bestuur en Leden HV NOAV.