Eindejaar wens en korte terugblik 2017

In Nieuws by Cor

Beste trainers, coaches, vrijwilligers en bezoekers van onze site

De terugblik start met de wens om alle medewerkers, trainers, coaches en vrijwilligers naast bezoekers NOAV site, sponsoren en bezoekers wedstrijden een gelukkige kerst en een voorspoedig, gelukkig en succesvol 2018 toe te wensen.

Zoals u van ons gewend bent, een korte terugblik op 2017. Een jaar dat gekenmerkt werd door vernieuwing. Niet alleen was er het afscheid van het complex Coppelweide maar ook de nieuwe start in de Reinoudhal. Een start die gepaard ging met vallen en opstaan. Wilden we zeer actief gaan zorgen voor een kantine invulling middels eten en zorg dragen dat de kantine altijd juist en voldoende bezet was, ging dat helaas niet zoals we ons wensten. Toch ook een lichtpuntje gaandeweg het seizoen met de aanmelding van twee vrijwilligsters die de kantinecommissie wilden gaan vormen om zorg te dragen dat we weer trots kunnen zijn op de NOAV kantine commissie.

Ook een blijde verandering binnen onze activiteiten commissie die er wel en feitelijk niet was. Tijdens de jaarvergadering melden zich spontaan leden aan die dit wilden gaan invullen. We mogen ook stellen dat dit succesvol en voortvarend is opgepakt getuige de activiteiten als BOSPOP, Obstacle run, wandeltocht etc.
Naast deze vernieuwingen waren er ook op gebied van onze handbalsport vernieuwingen door de komst van een inloop spreekuur op vrijdag voor mogelijke blessures of klachten, het begeleid kunnen kracht trainen zonder fysieke toestellen en het hebben van trainers en coaches bij alle teams.
Daarnaast konden we in 2017 ook nog nieuwe scheidsrechters verwelkomen die het spelen van onze teams op landelijk nivo mogelijk make. Immers als wij geen scheidsrechters leveren, mogen we niet op landelijk nivo aktief zijn.

Op sportief vlak zagen we dat veel teams meededen voor de eerste plaats en zich kranig weerden. Er waren dan ook enkele kampioenen te verwelkomen, Onze senioren teams speelden mooi verzorgd handbal en eindigden de competitie in de middenmoot. Qua organisatie zijn we sterk verbeterd en hebben we stappen gemaakt in begeleiding, koers en doorzetten van een ingeslagen weg. Alle reden om 2018 met een gerust hart tegemoet te zien.

Het hebben van een grote jeugd afdeling vroeg om een actieve jeugdcommissie en daar zijn we gezegend met een grote groep enthousiaste vrijwilligers die goed begrijpen dat NOAV voor onze jeugdleden meer is dan alleen handbal. Het jeugdkamp 2017 was overvol, de sinterklaas ochtend goed gevuld ondanks omlaag brengen van de deelname leeftijd en onze Obstacle run en acties zeer goed bezocht. We zijn trots op deze jeugdcommissie. Als afsluiting regelt NOAV met Marcel Roubroeks nog de oliebollen actie en dan ligt 2017 achter ons.

Als vakantie stop was er in 2017 het tweede indoor braggel toernooi. Helaas tov 2016 nog iets minder bezocht maar niet minder gezellig. Indoor braggelen bleek goed te bevallen maar het vraagt wel aandacht om te bezien hoe we de bezetting graad kunnen verbeteren/verhogen.

In 2018 zullen we onze NOAV koers vast houden en trachten u steeds meer te betrekken bij het “besturen” van HV NOAV. We concentreren ons op vasthouden wat we hebben, een succesvolle club sporters, sponsoren en vrijwilligers die NOAV maken tot EEN familieclub.

Rest ons nog u allen nogmaals te bedanken voor genoten inzet en steun. We hopen u ook in 2018 weer te mogen begroeten en wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig gezond en gelukkig 2018.

Leden en Bestuur HV NOAV