De regering spreekt ons als bevolking van Nederland aan op onze verantwoordelijkheid. Tijd voor ons om ook te handelen en regels op te stellen, dit naast de al aanwezige regels voor trainingen. In overleg met de halbeheerder, zijnde Stichting Menswel, hebben wij het volgende afgesproken.

De volgende zaken zijn afgesproken op basis van Gemeentelijke richtlijnen en NHV regels:

  1. Publiek van bezoekende verenigingen is niet toegestaan behoudens begeleiders/chauffeurs. (max. 6 personen)
  2. Er mogen slechts 35 volwassenen een wedstrijd bezoeken, kinderen onder 18 jaar uitgezonderd. (tribune direct naast scheidsrechter hok is daar voor bedacht door Menswel)
  3. Het aanwezige publiek dient plaats te nemen op de tribune, staan is niet toegestaan. (hierop is toezicht)
  4. Registratie plicht voor wedstrijd --> registreren wordt door het team dat u bezoekt vooraf geregeld . (dus vooraf bij het team aangeven dat u komt, u kunt anders niet naar binnen).
  5. U kunt slechts 5 minuten voor aanvang de hal betreden en dient na afloop binnen 5 minuten na de wedstrijd, de hal weer te verlaten.
  6. Wij, NOAV, verzoeken u om met maximaal 2 personen per lid wedstrijden te bezoeken zodat anderen ook gelegenheid hebben. (verantwoordelijkheid ligt bij u en we vertrouwen op uw medewerking)
  7. De kantine is gesloten en verkoop door onze kantine dienst zal niet plaats vinden.
  8. Toejuichen of aanmoedigen is niet toegestaan.
  9. Voor teams bestaan regels m.b.t. gedrag kleedkamers, begeleiding welke we met de bezoekende teams zullen communiceren.
  10. Er wordt geen entree geheven i.v.m. alle beperkingen.

Gaandeweg het seizoen kan het zijn dat wijzigingen in deze richtlijnen komen. We zullen dit dan weer berichten via onze site. Mogelijk hoort u dat ook al landelijk via de persconferenties van onze regering. Wij zullen deze zaken naar onze situatie vertalen.

We vertrouwen op uw medewerking en hopen u tijdig en voldoende geïnformeerd te hebben.

Namens Bestuur HV NOAV

Image