• Competitie gaat door waar het kan!

  De afgelopen dagen hebben wij met verenigingen, scheidsrechters en leden
  contact gehad over de consequenties voor de handbalsport. Vanuit het
  contact horen wij vanuit verschillende invalshoeken verschillende wensen
  en behoeften. Sommige verenigingen verzoeken om alle competities
  voorlopig stil te leggen, terwijl anderen er voor pleiten om juist
  zoveel mogelijk door te spelen. Weer andere verenigingen willen graag
  doorgaan met het spelen van wedstrijden bij hun jeugdteams, maar vinden
  doorspelen bij de senioren lastig te organiseren. Wij hebben begrip voor
  ieders standpunt en specifieke situatie.

  Er is de afgelopen dagen uitvoerig overleg geweest met NOC*NSF en andere
  sportbonden. Alle mogelijke scenario's zijn de revue gepasseerd. Hierin
  willen wij een goede afweging maken voor al onze leden. Uit de
  inventarisatie blijkt dat de behoeften en wensen van de verenigingen erg
  uiteen lopen. Het NHV kiest er daarom voor om door te gaan met de
  handbalcompetities waar het kan. Het is aan de verenigingen om in
  overleg met de teams en hun leden een afweging te maken. Uiteraard
  kunnen de teams die vanwege de aangescherpte maatregelen geen
  wedstrijden willen spelen rekenen op coulance. Er zullen geen
  consequenties aan het niet spelen verbonden zijn.